देशात एकच जागा अशी आहे तिथे खायला स्वस्त मिळते.

Hi Special News
Spread the love

चहा = 1.00
सुप = 5.50
दाल = 1.50
जेवण = 2.00
चपाती =1.00
चिकन = 24.50
डोसा = 4.00
बिर्याणी =8.00
मच्छी = 13.00

ह्या सगळ्या फक्त तिथल्या गरीबांच्या करता आणि हेच सगळं उपलब्ध आहे. भारतीय संसदेमधील कॅन्टीनमध्ये…

आणि ह्या सगळ्या गरीबाना पगार आहे 150,000 महिन्याचा ती पण बिगर इनकम टॅक्स सरासरी आहे.

आपल्या मोबाईलवर जितके नंबर आहेत, त्यानां ही माहिती पोहोचली पाहिजे. कळु तर द्या की जे लोक रोज 30 या 32 रूपये रोज कमावतो तो गरीब नाही.

 224 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.